Data publikacji
- Poz. 20 Zarządzenie_ME_z_dn._23_listopada_2017r._zm._zarządzenie_w_sprawie_powołania_Zespołu_do_spraw_oceny_funkcjonowania_przepisów_dot._prowadzenia_ruchu_zakładów_górniczych. 2017-12-08 13:47:25
- Poz. 19 Zarządzenie_ME_z_dnia_23_listopada_2017r._w_sprawie_podziału_pracy__w_Kierownictwie_Ministerstwa_Energii 2017-11-24 11:31:26
- Poz. 18 Zarządzenie_ME_z_dnia_15_listopada_2017r._ w_sprawie_nadania_statutu_Agencji_Rezerw_Materiałowych 2017-11-17 12:06:19
- Poz. 17 Zarządzenie_ME_ws_trybu_postępowania_prz_dochodzeniu_należności_pieniężnych,_rozpatrywania_wniosków_o_umorzenie,_odroczenie_terminu_zapłaty_lub_rozłożenie_na_raty_takich_należności 2017-11-06 14:53:17
- Poz. 16 Zarządzenie_ME_z_dnia_22_września_2017r._ws._ustanowienia_i_zadań_Pełnomocnika_ME_do_spraw_otwartości_danych 2017-09-28 11:30:41
- Poz. 15_Zarządzenie_ME_z_dnia_22_września_2017r._zm._zarządzenie_w_sprawie_trybu_działania_Kierownictwa_ME 2017-09-25 14:03:41
- Poz. 14 Zarządzenie_ME_z_dnia_10_sierpnia_2017 r._ w_sprawie_utworzenia_Systemu_stałych_dyżurów_ME 2017-09-14 10:19:59
- Poz. 13 Zarządzenie_ME_z_dnia_10_sierpnia_2017r._zm_zarządzenie_ws_ustalenia_regulaminu_organizacyjnego_ME 2017-08-11 09:42:36
- Poz. 12 Zarządzenie_ME_z_dn._10_sierpnia_2017r._zm._zarządzenie_ws_podziału_pracy_w_Kierownictwie_ME 2017-08-11 09:12:59
- Poz. 11 Zarządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Ministra Energii z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 itp. 2017-08-02 14:30:44
- Poz. 10 Zarządzenie Ministra Energii z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu 2017-07-19 12:59:03
- Poz. 9 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 3.07.2017 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe, wraz z kwotami tych dotacji 2017-07-12 12:37:48
- Poz. 8 Zarządzenie Ministra Energii z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Energii do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, w których Minister Energii wykonuje uprawnienia wynikające z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa 2017-07-03 12:30:21
- Poz. 7 Zarządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw ograniczenia ubóstwa energetycznego w Polsce 2017-06-29 10:07:26
- Poz. 6 Zarządzenie Ministra Energii w sprawie regulaminu dokonywania wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych w Ministerstwie Energii 2017-06-14 14:13:52
- Poz. 5 Zarządzenie Ministra Energii z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu państwowemu przedsiębiorstwu użyteczności publicznej pod nazwą "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych" 2017-03-16 14:31:04
- Poz. 4 Zarządzenie Ministra Energii z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Energii do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, w których Minister Energii wykonuje uprawnienia wynikające z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa 2017-03-09 12:38:14
- Poz. 3 Zarządzenie Ministra Energii z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw realizacji Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym 2017-02-01 12:01:41
- Poz. 2 Zarządzenie Ministra Energii z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa paliw 2017-01-19 15:03:41
- Poz. 1 Zarządzenie Ministra Energii z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu 2017-01-16 16:09:21