Data publikacji
- Poz. 6 Zarządzenie Ministra Energii w sprawie regulaminu dokonywania wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych w Ministerstwie Energii 2017-06-14 14:13:52
- Poz. 5 Zarządzenie Ministra Energii z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu państwowemu przedsiębiorstwu użyteczności publicznej pod nazwą "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych" 2017-03-16 14:31:04
- Poz. 4 Zarządzenie Ministra Energii z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Energii do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, w których Minister Energii wykonuje uprawnienia wynikające z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa 2017-03-09 12:38:14
- Poz. 3 Zarządzenie Ministra Energii z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw realizacji Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym 2017-02-01 12:01:41
- Poz. 2 Zarządzenie Ministra Energii z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa paliw 2017-01-19 15:03:41
- Poz. 1 Zarządzenie Ministra Energii z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu 2017-01-16 16:09:21