Poz. 8 Zarządzenie Ministra Energii z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Energii do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, w których (...)

Poz. 8 Zarządzenie Ministra Energii z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Energii do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, w których Minister Energii wykonuje uprawnienia wynikające z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa
8