Poz. 9 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 3.07.2017 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe, wraz z kwotami tych dotacji

Poz. 9 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 3.07.2017 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe, wraz z kwotami tych dotacji
9